055 3605 697 info@woensdregt.net

Annelies Woensdregt

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen

Voetreflexologie
Onze voeten zijn een weerspiegeling van het gehele lichaam. Je kunt alles uit het lichaam, dus bv. de wervelkolom, organen, het zenuwstelsel, het hormonale stelsel, enz. als reflexpunten terugvinden op de voeten.

Voetreflexologie is dus een therapie waarbij op de voeten en onderbenen deze reflexpunten worden gemasseerd, om elders in het lichaam reacties te bewerkstelligen. Vergelijkbaar met acupressuur, maar dan met een “werking op afstand“.

Therapieën | Voetreflexologie

De massage van deze reflexpunten heeft tot gevolg, dat het lichaam geprikkeld wordt, om zijn zelfgenezend vermogen aan te spreken. De therapeut geneest dus niet de cliënt, maar weet, waar de reflexpunten zitten op de voet. En geeft door de behandeling het lichaam van de cliënt de mogelijkheid hierop te reageren met de aanzet tot zelfgenezing. Het werkt ook erg ontspannend.

In het verleden zijn verschillende theorieën opgesteld om de werking van de reflexzonemassage te verklaren.

Geschiedenis van de methode

De oorsprong van de reflexzonemassage gaat minstens 5000 jaar terug, toen de Chinezen een vorm van drukpunttherapie toepasten. Van de oude Egyptenaren is bekend, dat zij rond 3000 v. Chr. soortgelijke methoden gebruikten. De eerste werkelijk vooruitgang kan worden toegeschreven aan een Amerikaanse arts en chirurg uit Connecticut, dr. William H. Fitzgerald (1872-1942). Hij ontwikkelde de zonetherapie.

Een andere pionier op dit gebied was een Amerikaanse dame, Eunice D. Ingham (1879-1974).

Doreen Bayley en Hanne Marquardt studeerden samen met Eunice Ingham. Zij brachten de therapie naar Engeland en Duitsland in respectievelijk 1966 en 1970.

In 1973 kreeg de voetzonereflexologie in Nederland bekendheid, en wel door Mevr.E.L. Meulkens en de heer P.J. Lasseur-Platteel, die als fysiotherapeuten de methode hier introduceerden. Beiden volgden hun opleiding bij mevr. Doreen Bayly in Brussel. Ze hebben veel contact gehad met Eunice Ingham. Mevr. Meulkens was examinator bij mijn examen voetreflexologie. Dhr. Lasseur-Platteel was eveneens examinator aan mijn opleiding.

Conclusie

Reflexologie werd ontwikkeld uit de oorspronkelijke praktijk van de zonetherapie en tegenwoordig zullen de meeste reflexologen zich concentreren op behandeling van de reflexgebieden van de voeten. De reflexen in de handen kunnen in sommige gevallen ook worden gebruikt. Het is zeer goed mogelijk gebleken met deze methode op een mensvriendelijke manier therapeutische diagnoses te stellen en zonder het gebruik van geneesmiddelen, mensen te helpen beter te worden van hun vaak zeer hinderlijke kwalen, en zo de mens, zowel lichamelijk als geestelijk, gezonder en gelukkiger te maken.


Werking
Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de behandeling een effect kan hebben op de bloedcirculatie en het zenuwstelsel. Een gezonde bloedcirculatie is van essentieel belang voor een gezond functioneren van alle delen van het lichaam. Bij het zenuwstelsel neemt men aan, dat veel kwalen door overspannen zenuwen kunnen worden veroorzaakt. Reflexzonemassage kan zeer doeltreffend werken bij het verlagen van deze spanning.


Geneesmiddelen
Het pijnstillende effect van de reflexzonemassage kan mogelijk worden verklaard doordat de massage van reflexplekken kan zorgen, dat de zogenaamde endorfinen in de hersenen die een pijnstillende werking hebben, vrijkomen.


Dr. William H. Fitzgerald (1872-1942)
Dr. Fitzgerald begon in 1913 met zijn onderzoek over een genezingsmethode, die hij zonetherapie noemde. Hij was toen hoofd van de K.N.O.-afdeling van het St. Francis Hospital in Hartford en stond als chirurg en als arts in hoog aanzien. Dr. Fitzgerald ontdekte dat, als je op een bepaald punt op het lichaam druk uitoefent, op een andere plaats een reactie volgt. Hij ontdekte tevens, dat dit altijd binnen bepaalde zones viel. Vandaar de naam zonetherapie.


Eunice D. Ingham (1879-1974)
De Ingham-methode concentreert zich op de reflexen in de voeten en bediende zich van een speciale vorm van massage voor reflexgebieden. Eunice Ingham was opgeleid als revalidatietherapeute en had dus een paramedische achtergrond. Zij wijdde zich in haar latere leven aan de reflexzonemassage en de bevordering daarvan.


Hanne Marquardt 
Hanne Marquardt geeft nog steeds les. In het voorjaar van 2012 geeft zij een workshop in België.


Mevr.E.L. Meulkens en de heer P.J. Lasseur-Platteel
Ze maakten gebruik van het neurofysiologisch concept volgens Walter Froneberg. Namelijk door tegelijkertijd met het zenuwpunt plexus solaris te werken, kunnen het sympathische en/of het parasympatische systeem gestimuleerd, dan wel tot rust gebracht worden. Het effect van deze methode is vastgesteld door E.M.G.-onderzoek. Dit is een spieronderzoek, waarbij ook de zenuwgeleiding in kaart gebracht kan worden.