055 3605 697 info@woensdregt.net

Annelies Woensdregt

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen
 
(Jongeren)numerologie
Numerologie ontstond eigenlijk tegelijk met het leven: “In den beginne was er de 1”. Getallen stellen universele beginselen voor. Elk woord en elke naam trilt mee met de getallen, die erin verweven zitten. Zelfs ons lichaam is onderhevig aan deze Heilige Geometrie.

Therapieën | (Jongeren)Numerologie

Ik werk al meer dan 20 jaar met numerologie en kreeg mijn lessen van verschillende mensen. Maar sinds het begin van 2017 kwam ik in contact met Theo Jeukens. Hij heeft 33 jaar lang les geven aan jongeren en door omstandigheden is hij op het spoor van de numerologie terecht gekomen.

Theo Jeukens

Aangezien we na de eeuwwisseling in een andere tijd zijn gekomen, had Theo Jeukens het gevoel dat de numerologie mogelijk een toevoeging nodig had. Er zijn veel meer beelddenkers gekomen, zeker onder de jongeren. En de intuïtie is bij vele mensen meer naar voren gekomen. Hij is daarom op zoek gegaan naar andere zaken, die misschien een aanvulling kunnen betekenen voor de numerologie, zoals die al eeuwen bestaat. En daar is hij wonderwel in geslaagd.

Hij heeft dieren toegevoegd en die gekoppeld aan een getal met hetzelfde gevoel of trilling. Verder heeft hij kleuren toegevoegd. Want die hebben ook hun eigen gevoelswaarde / trilling. Samen werkt dit zeer verhelderend en spreekt het veel meer tot de verbeelding en “vallen kwartjes sneller”.

Gevolg: met name de jongeren – voor wie hij het oorspronkelijk ontwikkelde – gaan zichzelf veel sneller begrijpen en kunnen daardoor soms verbazingwekkend snel veranderen van een zogenaamd “probleemkind” naar iemand, die volledig zijn / haar verantwoordelijkheid neemt en met stappen vooruitgaat.

Ik ben heel blij met dit gegeven. Sinds 2017 heeft hij de eerste opleiding neergezet, waar ik aan deelnam. Deze is inmiddels afgerond. De 2e en 3e zijn ook al begonnen, of afgerond.

www.theojeukens.nl


Numerologie

Pythagoras was de vader van de wiskunde, maar hij was vooral mysticus en wijsgeer. Hij geloofde dat “alle dingen getallen zijn” en dat de trilling ervan voelbaar is in alles, wat bestaat. Later bracht Plato, een leerling van hem, nog meer van deze kennis naar buiten. Numerologie is dus de kennis van de getallen of vibraties.

Elk getal heeft zijn eigen vibratie- of trillingsinvloed en daarmee zijn specifieke kenmerken. Numerologie kan op die manier inzicht geven in onszelf. En helpt ons te ontdekken, wat onze gaven en mogelijkheden zijn, maar ook waar onze beperkingen liggen. Waar onze angsten en onzekerheden vandaan kunnen komen. Door hiermee aan de gang te gaan, kun je jezelf, maar ook de ander, volwassene of kind, beter leren begrijpen. Ook kan het je inzicht geven in welk soort werk het beste bij je zou kunnen passen, en waar je je beslist niet bij zou thuis voelen. Door begrip en inzicht kun je problemen gaan omzetten in mogelijkheden.

In de numerologie wordt gewerkt met de getallen van 1 tot en met 9, de 11, 22 en 33. Deze laatste worden Meestergetallen genoemd. In deze genoemde getallen liggen alle andere getallen besloten.

Verder hebben alle letters van het alfabet hun eigen (trillings-) getal. We kijken in de numerologie dus naar de geboortedatum als geheel en wat die ons kan vertellen. Maar ook onderdelen van de datum, zoals de dag, maand of geboortejaar kan al veel vertellen. Door verschillende combinaties te maken, krijg je nog meer informatie. Op die manier kun je ook werken met de naam van jezelf, of van iemand anders.