055 3605 697 info@woensdregt.net

Annelies Woensdregt

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen

Ervaring

Regelmatig volg ik na- en bijscholingen, om mijn kennis en ervaring op peil te houden. Verder geef ik cursussen over bloesemremedies. Niet alleen ben ik geïnteresseerd in het wel en wee van mensen, maar ook in dat van dieren. Eigenlijk heeft de natuur en “alles wat leeft” mijn interesse. meer more

Annelies Woensdregt

 

Natuurgeneeskundig Therapeut

 

Met ruim 30 jaar ervaring als verpleegkundige in ziekenhuizen, verzorgingstehuis en wijkverpleging heb ik veel inzicht gekregen in de mens en zijn ziekteprocessen. Daarnaast heb ik gezien, maar ook door eigen ervaring ondervonden, dat naast de reguliere gezondheidszorg ook andere geneeswijzen veel goede resultaten geven. Dit alles is een stevige basis voor mijn werk in de natuurgerichte gezondheidszorg, waar ik nu alweer 20 jaar werkzaam ben. Tijdens mijn opleiding tot natuurgeneeskundig therapeute heb ik leren werken met o.a. kruiden, complex homeopathie, celzouten en bloesemremedies. En ik heb de opleiding tot bloesem leraar gedaan. Tevens volgde ik de opleiding tot voetreflexologe. Verder heb ik zo’n 12 jaar energetische trainingen gevolgd. Mijn manier van aanpak is holistisch. Dat wil zeggen, dat ik naar de gehele mens kijk, dus lichamelijk, geestelijk en spiritueel.

Spiritualiteit heeft te maken met de ‘spirit’ en dus als zodanig met bewustwording. Je komt daardoor bewuster in het leven te staan en gaat meer oorzaak en gevolg begrijpen van je eigen manier van leven. Hierdoor krijg je handvatten om daadwerkelijk dingen te gaan omzetten en je gaat begrijpen, dat je niet langer slachtoffer hoeft te zijn. Je kunt dus zelf je leven in de hand nemen. Één ding wil ik graag duidelijk naar voren brengen: Ik zie heel erg veel voordelen van de natuurgerichte gezondheidszorg en zal dit dan ook in de meeste gevallen zelf prefereren boven de reguliere. Maar in sommige gevallen kun je beslist niet buiten de reguliere zorg. Graag zou ik zien, dat beide vormen in de toekomst meer met elkaar zouden gaan samenwerken. Daar zou veel goeds uit kunnen voortkomen. En ik zal zeker mijn steentje daartoe bijdragen. Mocht het nodig zijn, zal ik zeker doorverwijzen naar andere disciplines.